DEJTE SE DOKUPY ZA 182 DNÍ SE STRAVOVACÍM & MOTIVAČNÍM DENÍKEM!
VYZKOUŠEJTE NAŠI PRAVOU LOW CARB ČOKOLÁDU!

Metabolický syndrom: (ne)známé onemocnění

Jakkoliv nepěkně a možná až exoticky tento název zní, až polovina klientů přijíždí do Koldína právě s tímto “onemocněním,” i když o Metabolickém syndromu možná nikdy ani neslyšela. Je to dáno modelem našeho zdravotnictví, léčit každou část těla zvlášť.

Přitom zrovna v případě Metabolického syndromu by se dal uplatnit celostní pohled i v rámci západní medicíny. Nejde totiž o nemoc z pohledu jednoho symptomu, ale o soubor několika projevů najednou – vysoká hladina krevního cukru ,vysoká hladina triglyceridů, vysoký krevní tlak, břišní obezita, nízká hladina HDL cholesterolu, zvýšená hladina kyseliny močové v krvi (a přidal bych i vysokou hladinu homocysteinu).

O Metabolickém syndromu hovoříme, jsou-li u člověka přítomny alespoň tři zmíněné symptomy. I když jde o pojem a klasifikaci západní medicíny, nesetkal jsem se ještě s ani jedním klientem, který by byl léčen jedním lékařem právě pro MS. Namísto toho navštěvují několik lékařů a  každý z nich aplikuje svůj úzký pohled.

A i přes množství léků předepisovaných na vysoký krevní tlak, cholesterol a cukrovku jsou umrtí na kardiovaskulární onemocnění na prvním místě nejen v České republice. Krom toho MS výrazně zvyšuje riziko karcinomu prsu.

V pozadí vzniku MS stojí Inzulinová rezistence, tedy neschopnost buněk reagovat na vyloučený inzulín a následné “pumpování” dalšího inzulinu do krevního oběhu, se všemi známými důsledky na kardiovaskulární systém, často posílený dalšími faktory, jako je kouření, či absence pohybu.

Úplnou prapříčinou je ovšem naše strava, která je z naprosté většiny tvořena potravinami s vysokým glykemickým indexem – bílá mouka přítomná téměř ve všem, stejně jako rafinovaný cukr. A dále potraviny podporující nebo dokonce vyvolávající zánět – obiloviny (obzvláště s obsahem lepku), luštěniny a opět cukr. A také snaha jíst každé tři hodiny a udržovat tak vysokou hladinu krevního cukru vysokou po celý den. A slinivka pumpuje a pumpuje…

Namísto obíhání jednotlivých ordinací je tedy řešením změna životního stylu, respektive jídelníčku.  Návrat k opravdovému jídlu, které je založené na kvalitních bílkovinách a tucích. K jídlu které nevyvolává zánět a nerozhazuje hormonální systém. K jídlu které léčí. U rozvinuté nemoci jsou často nutné některé doplňky, pro zmírnění napáchaných škod, eliminaci zánětu či ovlivnění metabolických a enzymatických pochodů.

A to je asi to nejcenější, co si klienti z Koldína odvážejí. Že vědí nejen JAK ale i PROČ.

Lukáš Bulín M.D. (A.M.)   www.teloaduse.cz

Regenerace 4/2017

Komentáře